Politica de confidenţialitate

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor  International Senior Care S.R.L Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dumneavoastra, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură Confidențialitatea datelor Dumneavoastra. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale  International Senior Care S.R.L referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.iscare.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de  International Senior Care S.R.L se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, International Senior Care S.R.L dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

International Senior Care S.R.L este o firma care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul profesional: Sat Păulești, Comuna Păulești, Strada Căprioarei, Nr. 18, Judet Satu Mare . Punct de lucru:Str.Decebal Nr2 Et.1 Birou Nr.3 CUI: 41920660  Nr.J30/1217/2019 Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J30/1217/2019.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

International Senior Care S.R.L se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dumneavoastra în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care International Senior Care S.R.L va colecta și prelucra datele Dumneavoastra, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea simplificarea formalităţilor la îngrijirea persoanelor fizice. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între firma noastră și Dvs.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA ?

International Senior Care S.R.L , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Adresă de corespondență: International Senior Care S.R.L Sat Păulești, Comuna Păulești, Strada Căprioarei, Nr. 18, Judet Satu Mare

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii comunicare email - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRA ?

International Senior Care S.R.L poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastra, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA ?

 1. dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea International Senior Care S.R.L o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării
 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către International Senior Care S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;International Senior Care S.R.L va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea International Senior Care S.R.L ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar International Senior Care S.R.L are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine International Senior Care S.R.L în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; International Senior Care S.R.L va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea International Senior Care S.R.L restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) International Senior Care S.R.L să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3)  International Senior Care S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale  International Senior Care S.R.L prevalează asupra drepturilor Dumneavoastra.;  International Senior Care S.R.L va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către International Senior Care S.R.L, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la International Senior Care S.R.L la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de International Senior Care S.R.L pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

International Senior Care S.R.L a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii  International Senior Care S.R.L , precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama International Senior Care S.R.L sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.iscare.ro folosește identificatori de tip Cookie.  Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

International Senior Care S.R.L este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către  International Senior Care S.R.L

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al  International Senior Care S.R.L Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al  International Senior Care S.R.L

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului  International Senior Care S.R.L. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul  International Senior Care S.R.Ldacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastra. personale vor fi prelucrate de  International Senior Care S.R.L, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii